Головна » 2018 » Жовтень » 3 » МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИТИНИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ
1:18 PM
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИТИНИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ

Характеристика – це результат продуманого систематичного спостереження протягом певного періоду. Вона не повинна бути поверхнева і написана поспіхом. Факти слід викладати послідовно і систематично. Треба уникати складних мовних зворотів, незрозумілих або неправильних термінів.

 

  1. Характеристика дитини дається на підставі її всебічного попереднього вивчення.
  2. Вивчення слід проводити в звичайних умовах виховання і навчання.
  3. Психолог і педагог складають кожен свою частину характеристики, проте відомості про дитину повинні доповнювати одне одному.
  4. При вивчення дитини важливо не тільки звертати увагу на прояв рис особистості, пізнавальної активності школяра, але й намагатися з’ясувати мотиви його поведінки і дій, причини його високого (достатнього, низького) рівня інтелектуального розвитку.
  5. Основою вивчення учнів є матеріали спостереження за поведінкою дитини в урочний та позаурочний час, різними видами її діяльності (навчальною, трудовою, спілкуванням тощо), а також експертні завдання (контрольні, тести), аналіз продуктів дитячої діяльності (малюнки, твори).
  6. Характеристика повинна бути обґрунтована фактами поведінки дитини, діями, висловлюваннями.
  7. Характеристика дається в зв’язку з умовами сімейного виховання дитини та включає аналіз взаємовідносин дитини з однолітками.
  8. При складанні характеристики можна використовувати матеріали, отримані з бесід з батьками.
  9. Заключна частина характеристики викладається чітко, лаконічно, обґрунтовано. Слід вказати, які риси дитини потребують корекції.

АЛГОРИТМ НАПИСАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні відомості

П.І.Б., вік , клас, дані про попереднє навчання(заклад, форма, програма)

Склад, характеристика   родини

Дані про сім’ю, умови виховання, увага батьків до дитини, хто займається вихованням, травмуючі обставини

Фізичний стан

 

Діагноз, порушення функцій, зміни в фізичному розвитку, часто хворіє(на які хвороби), порушення координації рухів, стан дрібної моторики рук, стереотипні нав’язливі рухи міміки, працездатність стомлюваність, темп роботи (встигає працювати разом з класом чи відстає)

Стан шкільних

знань і навичок

Успішність учня по предметах; засвоєння програм загальноосвітньої школи,предмет (предмети) які викликають труднощі

Особливості усного мовлення

 

Бідний/ достатній словниковий запас, характер помилок усного мовлення, їх частота, граматичне оформлення речень, здатність зв’язно і послідовно висловлювати свої думки

Читання

 

Знання букв, уміння зливати в склади, вільно читати, переказувати; розуміння прочитаного та прихованого змісту, здатність робити переказ прочитаного чи прослуханого тексту.

Характер помилок: повільний темп читання, повтор і перестановка складів, слів, втрата слів і рядків, невиразність, в'ялість, читає по літерах або вгадує, заміна слів і змішування елементів слова, заміна одних літер іншими, недостатнє розуміння прочитаного, не знає деяких літер, погано дотримується пунктуаційної інтонації, вкрай важко при необхідності виділити головну думку, ос мислити прочитане, відсутнє розуміння оповідань з прихованим змістом, не здатний оволодіти навичками читання

Письмо

 

Списує слова, речення, тексти,пише речення під диктовку, розбір слів, виділення членів речень.

Характер помилок: порушення узгодження письмової мови, пропуски і заміни літер, перестановка букв і складів, злиття декількох слів в одне, ускладнене орієнтування в просторі аркуша паперу, неправильно поєднує елементи букв, не дописує елементи букв, не дотримується рядку, завжди порушує правила правопису, не може навчитися писати, не може виконати навіть елементарних графічних завдань.

Причиною граматичних помилок є незнання правил/ знання, але невміння їх застосовувати

Математичні

знання

 

Прямий та зворотній рахунок (в межах...), від заданого до заданого, розуміння кількісного та порядкового значень;

- порівняння чисел: яке з них та на скільки більше чи менше;

- рахує подумки, користується наочним матеріалом, виконує лічильні операції в межах..., з переходом через десяток, сотню;

- розуміє та розв’язує задачі в ... дії;

- табличне множення і ділення;

- поза табличне множення і ділення;

- здатність дитини повторити умови задачі і питання,скласти план рішення, відповісти на запитання задачі і пояснити рішення;

- вирішує нестандартні задачі, що вимагають кмітливості

Мотивація

навчальної

діяльності

Активний/пасивний на уроці, старанний, бездіяльний,займається сторонніми справами, як реагує на вимоги вчителя, похвалу, покарання

Психологічні

особливості

засвоєння

знань

 

Здатний утримувати в пам’яті завдання, вірші,таблицю множення;

- запам’ятовує матеріал: швидко/повільно,механічно/логічно;

- розуміє оповідання, умови задачі, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, вміє узагальнювати, робити висновки;

- швидко/повільно включається в роботу, може працювати (не)довгий час не відволікаючись, не може переключитися на інше завдання, низький темп праці, рівень працездатності;

- наявність імпульсивності при виконанні завдань.

Поведінка,

особливості

проявів

емоцій

 

Поведінка на уроках, перервах, найбільш притаманний стан: збудливий, загальмований,

переважаючий настрій дитини, наявність афективних спалахів під час уроків, виховних заходів, в ситуаціях сфери під час навчального процесу ,стосунки з учнівським колективом ;

в міжособистісних контактах; має друзів, вміє будувати стосунки з однолітками конфліктує, причини конфліктів

Риси характеру

 

Працелюбний, лінивий, чесний, грубий, впертий, агресивний, егоїстичний, замкнутий, стриманий та ін.

Педагогічна

допомога

Яка допомога була надана з боку педагога, в тому числі на індивідуально-корекційних заняттях, її ефективність

Загальні висновки

Рівень засвоєння шкільної програми, особливості, які заважають оволодіти знаннями, можливі причини труднощів, ступінь готовності до

навчання за програмою наступного начального року, необхідність психолого-педагогічної корекції

Категорія: Вчитель-логопед | Переглядів: 10 | Додав: irc-slavutich | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar