Витяг з Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 12 липня 2017 р. № 545:

п. 43.

Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, вчителі-реабілітологи, практичні психологи, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”.

п. 44.

На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

п. 45.

Призначення на посади педагогічних працівників центру здійснюється на конкурсній основі.

 

Перелік корисних документів:

  1. ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутицької міської ради Київської області;

  2. Орієнтовний перелік питань для перевірки знань законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами та знань основ спеціальної педагогіки;

  3. Зразок Білета до письмового іспиту.

  4. Критерії оцінювання письмового іспиту