Головна » 2018 » Лютий » 28 » Рекомендації щодо організації навчання дітей в інклюзивних класах загальноосвітньої школи
3:06 PM
Рекомендації щодо організації навчання дітей в інклюзивних класах загальноосвітньої школи

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до «Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872 та Постанови Кабінету Мінстрів України від від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»:

- п.3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для:

 • Забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору;

 • Забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

 • Облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

 • Забезпечення відповідними педагогічними працівниками.

- п.8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

 • Одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

 • Не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Лист Міністерства освіти і науки України 13 серпня 2014 року № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»:

 • У разі, коли дитина з розумовою відсталістю навчається в інклюзивному класі у загальноосвітній школі, для неї обов’язково (для дитини із затримкою психічного розвитку — за потребою) складається індивідуальна програма розвитку, навчальний план та навчальна програма з урахуванням її можливостей та особливостей навчально-пізнавальної діяльності.

 • Якщо ж дитина навчається в інклюзивному чи спеціальному класі у загальноосвітній школі, вона може отримувати корекційну допомогу за місцем навчання (за наявності спеціалістів), або ж у навчально-реабілітаційному центрі, Інклюзивно-ресурсному центрі; реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда — в реабілітаційних закладах інших відомств.

 • Звертаємо увагу, що робочі навчальні плани для учнів з помірною розумовою відсталістю складаються на основі Типових навчальних планів для розумово відсталих дітей з навчанням українською чи російською мовою з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку та можливостей таких учнів. Навчання цих дітей у початковій школі здійснюється за спеціальними навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, зокрема «Українська мова», «Математика», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Я і Україна», які розміщено на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) у розділі «Освіта осіб з особливими освітніми потребами», рубрика «Навчальні програми» (у тому числі анотації), на сайті Інституту модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/).

Основні підходи до організації навчально-виховного процесу окреслені в листі МОН від 07.06.2017 № 1/9-315, у якому визначено:

 • Структуру 2017/2018 навчального року

 • Зміст робочих навчальних планів.

Ці ж підходи чинні для: спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливим освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

 

ІІ. РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Лист МОН України «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів y 2017/2018 навчальному році» від 12.07.2017 № 1/9-385.

Для навчання дітей з особливими освітніми потребами у ЗНЗ застосовні Типові навчальні плани спеціальних ЗНЗ:

 • У 1–4-х класах затв. Наказом МОН від 28.01.2014 № 80

 • У 5–8-х класах затв. Наказом МОН від 22.04.2014 № 504

 • У 9–10-х класах затв. Наказом МОН від 26.08.2008 № 778

 • У 11-12-х класах затв. Наказом МОН від 12.02.2015 № 134

ІІІ. ПЕРЕРОЗПОДІЛ

Перерозподіляти у робочих навчальних планах дозволено до 15% навчального часу інваріантної частини Типових навчальних планів.

Перерозподіл погоджують із:

 • Місцевим органом управління освітою — якщо це всередині освітньої галузі

 • МОН — якщо це відбувається між галузями.

Педагогічні працівники у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • Розподіляють самостійно програмний матеріал відповідно до годин, передбачених навчальними планами для учнів з особливими потребами (за нозологіями)

 • Ураховують індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Створюють належні умови для засвоєння програмного матеріалу, пропонованого для учнів загальноосвітньої школи.

Зауважте!

Навчально-виховний процес для учнів з інтелектуальними порушеннями провадять відповідно до методичного Листа МОН від 13.08.2014 № 1/9-413.

 

IV. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВА РОБОТА

Ефективності навчального процесу сприятиме корекційно-розвиткова складова інваріантної частини навчальних планів спеціальних навчальних закладів (спецкласів). Така діяльність спрямована на: розвиток слухового та зорового сприймання, мовлення корекцію пізнавальної діяльності усталення навичок просторового та соціально-побутового орієнтування формування компенсаційних способів діяльності удосконалення предметно-практичної діяльності (вміння застосовувати знання, уміння та навички) розвиток комунікативної діяльності і творчості фізичний розвиток. Задля корекції первинних та вторинних відхилень, формування компенсаторних способів предметно-практичної діяльності в учнів з особливими освітніми потребами, створення передумов для засвоєння навчального матеріалу, у 2016 році розроблено програми з корекційної-розвиткової роботи для учнів з особливими потребами (за нозологіями). 

Відповідно до «Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872 та Постанови Кабінету Мінстрів України від від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»:

 • п.11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.

 •  Корекційно-розвиткова робота - комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

 • Тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального - 20-25 хвилин. Групи наповнюваністю два - шість учнів комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

 • Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та практичними психологами.

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси:

 • Для розумово відсталих дітей: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

 • Для дітей із затримкою психічного розвитку: «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка».

Не рекомендується розподіляти години, відведені на корекційно-розвиткові заняття, між вчителями-класоводами, вчителями-предметниками, що зумовлює формальний підхід та недостатню ефективність зазначених занять.

 

 

 

Категорія: для учасників педагогічного процесу | Переглядів: 79 | Додав: irc-slavutich | Теги: інклюзивне навчання рекомендації ко | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
avatar
0
1
smile
avatar